Zahradní architekt

Zahradní architekt poskytuje obdnobně jako architekt služby spojené s realizací Vašeho stavebního záměru. V souvislosti s bydlením se zaměřuje na řešení zahrad. Obecně zahradní - krajinářský architekt formuje prostředí přírody.

Při návrzích pracujeme s reliéfem a členěním krajiny, parky, lesoparky, oborami, zahradami. Týmově se zahradní architekti podílí na utváření mětského prostoru, ulic, náměstí, promenád.

Práce zahradního architekta zahrnuje návrhy výsadby stromů, keřů a trávníků. Návrhy vodních prvků, jezírek a potůčkú. Návrhy řešení zpevněných ploch, cest, pěšin, teras. Jsme schopni pomoci s návrhem drobné zahradní architektury, zahradních zákoutí, posezení a altánů.

Obdobně jako architekt vytváří stavbu a její vnitřní prostory, zahradní architekt vytváří vnější prostor. Ve svém návrhu pracuje s podobou rostlin v různých ročních obdobích, tak že zahrada či park působí příjemným dojmem po celý rok. Nedílnou součástí návrhu je vědomí odpovídajícího plánu údržby zahrady.

Člověk vzešel z přírody, teprve postupem času se začal uzavírat do svých stále komplikovanějších, technicky náročnějších a od přírody odtržených sídel. Historická předurčenost je zakodována v genech každého z nás. Může být potlačena, ale podvědomě nás ovlivňuje.

Zahradní architektura přispívá k vytvoření harmonického celku našich sídel a nás samých s přírodou.

související ...