Návrh barevnosti interiéru

Barevností jednotlivých součástí interiéru můžeme dosáhnout výrazných změn ve vnímání prostoru. Tamvé barvy mají tendenci změnčšovat objemy naopak světlé barvy objemy zvětšují. Pokud tedy řešíme stísněné prostory, pro dosažení co největšího pocitu prostornosti musíme bezpodmínečněhledat řešení za pomocí světlých barev.

U nadměrně rozlehlých prostorů si naopak můžeme dovolit použít sytější a tmavší odstíny.  Při návrhu barevnosti je nutné také pracovat s tvary a dbát základních geometrických - optických pravidel, které ovlivňují vnímání prostoru a barev.