VÝKRESY FASÁDY

K návrhu fasády lze na přání dohotovit výkresy a plány fasády v měřítku pro tisk a dále výkazy výměr jednotlivých ploch fasády pro nákup stavebních hmot. Výkres fasády je zpracován formou 2D Cad výkresu zachycující ortogonální pohled na fasády domu.

Výkresy fasád jsou poskytovány ve formátu pdf, který je připraven přímo k tisku na jakékoliv běžné tiskárně. Výkresy lze dodat i ve formátu dwg pro následné využití s Cad programy.