Venkovský dům

Venkovské domy jsou ode dávna součástí naší krajiny. Venkovský dům nabízí příjemné spojení bydlení s přírodou. Nesnaží se být v okolí něčím novým, spíše staví na tradici a poctivosti. Stavíme venkovské domy.

Typologie venkovského domu

S venkovským domem se setkáváme napříč všemi kraji. Je alternativou městskému bydlení. Zatímco města výrůstala na prosperujícím obchodu, který se ve městech koncentroval. Venkov byl tradičně zemědělský. Venkovské domy byly uzpůsobeny každodenním potřebám, spojeným s obhospodařováním venkovské krajiny a chovem zvířat. Domy byly propojeny s hospodářskou částí a pro bydlení sloužila jen jejich část. Uspořádání venkovského domu souviselo s ekonomickou situací konkrétní rodiny. Nejjednodušší domy měli jen jednu nebo dvě obytné místnosti. V bohatších oblastech se ale také stavěly i patrové domy.

S kolektivizací venkovského zemědělství a následně s velkopolním hospodářstvím byl přerušen původní způsob života na venkově a původní typologie venkovského domu ztratila svůj význam. Pro současnou typologii venkovských staveb je třeba dokázat definovat současný venkovský styl života.

Venkovská architektura

 Architektura venkovských domů se lišila v jednotlivých krajích. Vzhled venkovských domů byl výsledkem letitých stavebních zkušeností, kdy vycházel z přirozených vlastností v místě dostupných stavebních materiálů jakými byly kámen, hlína a dřevo. Tyto materiály byly se znalostí používány na stavbu domů pro jejich vynikající vlastnosti. Léty byly vylepšovány technologie jejich zpracování a nalézány nejvhodnější způsoby použití. Vzhled staveb vycházel z principu lidského měřítka. Dodnes je patrný u starších venkovských domů například na výšce dveřních otvorů, které výšce současných lidí málokdy vyhoví. Vše bylo maximálně uzpůsobeno funkci, avšak neznamenalo to rezignaci na vzhledové ztvárnění. Neboť venkovskému domu také patřila funkce reprezentovat svého majitele a jeho ekonomické postavení.

Řada domů byla bohatě zdobena a inspirovala se domy městskými. Současná moderní architektura je v materiálové čistotě a jednoduchosti venkovské architektuře blízká. Funkci i vzhledu musí být věnována rovnocená péče.

Moderní venkovský dům

Výše stručně popsané okolnosti existence venkovských domů platily staletí před průmyslovou revolucí. Právě ta jako první akcelerovala proměnu do té doby tradiční podoby venkova. Průmysl způsobil postupně proměnu celé společnosti. Nového pojetí lidského světa. Vývoj architektury domů je tohoto skrze staletí věrným obrazem. Probíhalo mohutné stěhování obyvatel venkova do měst za prací. Počátkem 20. století se začaly hledat v architektuře odpovědi na dynamickou proměnu společnosti a změnu hodnot. Věřilo se ve všemocnost lidstva. Tyto futuristické vize byly formovány v zásadách nového principu uspořádání měst a sídel. tzv. Athénské chartě. a následně po válce mohutně realizovány. Tradiční podoba venkova a venkovského domu pak vzala definitivně za své v období sociálního inženýrství komunismu.

Přetrvávající překotný technologický vývoj je propojen se silným využíváním zdrojů naší planety. Nebezpečnost takového chování nás vede v životě i v architektuře k ekologiickému využití přírodních zdrojů a půdy.

Moderní venkovský dům je charakteristický v přístupu ke svému okolí a obyvatelům. Je spojen s místem, má svou identitu. Má lidské měřítko a  respektuje přírodu ať samotnou stavbou, tak následným provozem. Stavíme venkovské domy.

Sháníte projekt stavby nebo rekonstrukce venkovského domu. Kontaktujte nás.