Stavební úpravy bytu

Stavební úpravy bytu znamenají jakýkoliv podstatný zásah do stavebních konstrukcí stavby. Při změně dispozice bytu se může jednat o bourání nebo výstavbu příček, prorážení dveřních otvorů, změnu či rekonstrukci rozvodů elektřiny, vody, kanalizace a rozvody plynu, budování sádrokartonových předstěn a podhledů, rekonstrukci těžkých podlah apod..

Rozdělení stavebních úprav bytů

Z hlediska stavebního zákona je podstané rozlišovat stavební úpravy, které je nutné řešit ve spolupráci se stavebním úřádem a které nikoliv. Velmi zjednodušeně se dá naprostá většina rekonstrukcí a stavebních úprav rozdělit podle míry zásahu do nosných konstrukcí stavby. Pokud se do nosných konstrukcí nezasahuje, není třeba stavební úpravy řešit se stavebním úřadem. Pokud se do nosných konstrukcí stavby zasahuje, je nutné ve většině případů získat o stavebního úřadu stavební povolení.

Další důležitým kritériem, zejména při změně užívání stavby a slučování více jednotek je případný vliv změn stavby na požární bezbečnost.

Vliv stavebních úprav na statiku domu

Ať již ve vztahu ke stavebnímu zákonu a nebo k prostému respektu k všemocné gravitaci, je nutné mít na paměti, že většina příček panelových domů má nosnou funkci, a ke stavebnímu povolení je třeba doložit také posudek statika o vlivu stavební úpravy na statiku celéno domu.

I při přemísťování příček zváště u starší zástavby, je dobré vědět o nostné konstrukci stropů a pracovat spíše s lehčími materiály (porobeton, sádrokarton), aby nedocházelo k nevhodnému soustředění hmotnosti stěny na stropní konstrukci pod námi.

Komplexní návrh stavebních úprav bytu

Z výše uvedeného vyplývá, že stavební úpravy mohou být provázany s celou řadou jednotlivých aspektů staveb, které laikovi nemusí být na první pohled patrné.  Základem všeho je kvalitní návrh stavebních úprav včetně možného návrhu změny dispozice.  Realizace by pak měla probíhat podle detailního projektu, který nic nenechá náhodě.

Jsme připraveni Vám poskytnout odborné konzultace a rady architekta v oblasti stavebních úprav a rekonstrukce bytů. V případě potřeby navrhneme změny dispozice a k návrhu bytu vypracujeme prováděcí dokumentaci. Změny a návrh presentujeme formou 3D návrhu, kdy máte dokonalou kontrolu nad budoucí podobou výsledu.

V případě že hodláte využít služe našich architektů, neváhejte nás kontaktovat.