Stavba svépomocí

Jak na úspěšnou stavbu svépomocí. Na co si dát pozor, čeho se vyvarovat, na čem bychom něměli šetřit a na čem se ušetřit naopak dá. Stavba domu svépomocí není jednoduchou záležitostí a rozhodně tu nelze vše dopodrobna obsáhnout. Je známo, že stavba domu svépomocí už důkladně prověřila nejedno partnerské soužití. Ale to usílí za to ve finále určitě stojí. Stavba svépomocí vyžaduje od stavebníků hned několik vzácných vlastností.

Nejdůležitější je bezesporu odvahu, trpělivost a odhodlání. Častokrát lidé začínají se stavbou svépomocí aniž by měli jakékoliv zkušenosti z oboru stavebnictví. Nejsou ani projektanti, ani zedníci ani stavební manažeři. Naštěstí obvykle každý máme ve svém okolí alespoň někoho se zkušenostmi se stavbou domu a zařizováním potřebných věcí okolo.

Důvody pro stavbu svépomocí

Nemá cenu zastírat, že hlavním důvodem pro stavbu svépomocí jsou často finance. Cena práce na stavbě domu se pohybuje přibližně ve stejné výši jako cena stavebních materiálů. Částka, kterou můžeme "uspořit" správným výběrem materiálů a technologie při stavbě domu svépomocí je nezanedbatelná.

Dalším dobrým důvodem je naše dokonalá kontrola stavebních prací, nemůže se nám stát, že nám dům bude stavět pochybná stavební firma z materiálů pochybné kvality. Do každého detailu je jen na nás, co a jak bude na stavbě uděláno a v jaké kvalitě. To sebou přináší enormní časové nároky na řešení vyvstalých otázek dodatečně za běhu stavby. Jelikož nejeden stavebník stavící svépomocí se rozhodne také šetřit na projektu. To ale jednoznačně nedoporučujeme.

Nic není tak zrádné při stavbě domu svépomocí, jako špatný projekt. Navíc stavebník na počátku, když se do stavby pouští není schopen odhalit slabá místa projektu. V lepším případě jsou odhalena v průběhu stavby, kdy přinášejí komplikace a prodražení, v horším případě se nedokonalosti projeví až při užívání domu. Aby se kritickým komplikacím zamezilo, musí být nad stavbou ustanoven stavební dozor.

Alternativa svépomocné stavbě

Druhou možností, jak na stavbě domu ušetřit je způsob výstavby formou jednotlivých dodavatelů specifických částí domu. Například stavebník najme firmu na výkopové práce a na zhotovení základové desky, následně najme skupinu zedníků na hrubou stavbu, tesaře s pokrývači a klempíři, poté instalatéry, opět zedníky,  truhláře a zámečníky, dlaždiče a zahradníky. Řadu těchto profesí může stavebník zastat sám svépomocí, záleží na jeho schopnostech. Tento způsob má své výhody i nevýhody proti stavbě domu tzv. na klíč. Oproti možné finanční výhodnosti je nezanedbatelná nevýhoda - riziko výstavby domu více smluvními firmami a živnostníky a případných návazností a zodpovědností jednotlivých firem. Opět zde může výrazně pomoci kvalitně zpracovaný projekt. Stavebník může pro stavbu domu přizvat i tzv. technický dozor investora, tento dozor je stavebníkovi smluvně vázán a pověřen k vykonávání dohledu nad jednotlivými firmami a organizací stavby.

Dozor stavby svépomocí

Ze zákona je stavebník při stavbě svépomocí povinen si zajistit oprávněnou osobou výkon stavebního dozoru nad stavbou. Stavební dozor  dohlíží nad prováděnými stavebními pracemi a zajišťuje kontrolu ve vztahu k vydanému stavebnímu povolení a obecně závazným předpisům a vyhláškám.