VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU INTERIÉRU

Zpracováváme návrhy interiérů bytových i komerčních staveb. Při návrhu společně s klientem definujeme zásady a principy budoucího interiéru. Každá oblast má svá specifika.

Obytné interiéry

U návrhu obytných interiérů dbáme na unikátnost a nadčasová elegantí řešení s využitím přírodních i moderních materiálů.  Základem je dobře navržené dispoziční uspořádání doplněné materiály návrhu interiéru, které vystihují osobnost a hodnoty klienta.

Kancelářské interiéry

Při návrzích kancelářských interiéru klademe důraz na ergonomii a specifické požadavky na pracovní prostředí. Kvalitní návrh zejména přispívá k vyšší produktivitě pracovníků a vytváří obraz úspěšné společnosti.

Komerční interiéry

Návrhy komerčních interiérů cílíme na komunikaci a zákazníky. Při návrzích využíváme psychického působení barev a materiálů, promyšlené organizace prostoru k dosažení vytyčených cílů. Důraz klademe na pocitové působení interiéru, které přispěje k dosažení k příjemného dojmu.