Vypracování návrhu fasády

Navrhujeme fasády staveb jako součást architektonické studie nebo i samostatné architektonické a grafické návrhy fasád na dokončované stavby a při rekonstrukcích staveb. Stavební projekt zvláště je-li zpracován od projektanta zpravidla neřeší grafický návrh fasád nebo jen velmi obecně. Přitom vzhled domu je velmi důležitou součástí stavby a významně ovlivňuje prestiž i hodnotu nemovitosti.

Navrhujeme fasády rodinných domů, fasády bytových domů, návrhy fasád firemních objektů, fasády kancelářských budov, provozoven, fasády průmyslových objektů, fasády skladů.