Rekonstrukce domu

V průběhu života je rozhodování o rekonstrukci domu vystaven téměř každý z nás. Ať jde přímo o rekonstrukci domu, nebo rekonstrukci bytu či  rekonstrukci objektu sloužícího pro podnikání, náročností se jedná o významné rozhodnutí. 

Proč dům rekonstruovat

Co bylo před lety běžným standardem dnes již nevyhovuje.  Stavební materiály mohou utrpět zubem času a opotřebením. Ne vše také mohlo být při výstavbě provedeno kvalitně a řada konstrukcí může vykazovat poruchy.  Domy střídají své uživatele a každý má vlastní představy o tom, jak by jeho dům měl fungovat a vypadat. 

Rekonstruovat nebo postavit nový

Mezi hlavní důvody hovořící pro rekonstrukci domu se řadí jeho lokalita. Mnoho starých domů se nachází na dobrých stavebních pozemcích, které byly pro svou výhodnost zastavovány první - v centrech měst, domy na jižních svazích nebo na pozemcich s unikátními vyhledy. 

Dalším důvodem pro rekonstrukci domu je jeho stavebně technický stav. Dům byl postaven kvalitně a umožňuje výhodnou adaptaci na současné požadavky. 

V neposlední řadě při špatném technickém stavu pro rekonstrukci domu hovoří jeho estetické a funkční  kvality nebo citové pouto. Tyto parametry se týkají většiny památkově chráněných budov.

Zhodnocení stavu domu

Před rekonstrukcí se vyplatí provést zhodnocení stavu domu a také posoudit možnosti jeho modernizace. Z nejzávažnějších poruch u kterých je třeba mít se na pozoru se jedná o statické poruchy a nadměrnou vlhkost konstrukcí. Jejich odstranění bývá finančně velmi náročné. Pokud nemáte k posouzení stavu domu potřebné znalosti, přizvěte si raději  odborníka, který vhodnost domu k rekonstrukci nezaujatě posoudí.

Cena rekonstrukce domu

Cena se odvíjí od rozsahu  a náročnosti úprav. Komplexní rekonstrukce cca 50 let starého domu vyjde přibližně stejně jako postavit dům nový. Výsledný stav ovšem novému domu odpovídá po všech stránkách. V takovém případě je uvažováno se zachováním pouze hrubé stavby a vše ostatní je provedeno nové včetně všech technických rozvodů. Čím více částí stavby lze využít či snadno upravit rekonstrukce domu se tím stává oproti novostavbě výhodnější.

Zdařílá rekonstrukce si žádá  široké znalosti  a kreativní přístup.

Rozhodli jste se svůj dům rekonstruovat? Kontaktujte nás pro nabídku v čem Vám můžeme být při  rekonstrukci Vašeho domu užiteční.