Previous Next

Lázně Smíchov

Studie wellness a lázní Smíchov

Lokalita: Praha, Smíchov, ulice Hořejší nábřeží

Architektonický návrh wellness centra je situován do sousedství železničního mostu spojujícího levý a pravý pražský břeh Vltavy. V současné době jsou pozemky bez funkční náplně, slouží jako poslední volně přístupný přírodní břeh Vltavy v centru Prahy. Navazuje na zpevněné Smíchovské nábřeží.

Stavební pozemek je v záplavovém území a v těsné blízkosti frekventované městské spojky Hořejší nábřeží. Vzhledem k své poloze v blízkosti řeky, byl zvolen koncept městských lázní - wellness.

Samotná navržená stavba se vypořádává s limity území - nebezpečí záplav je eliminováno umístěním hlavní funkční náplně - bazénů a wellness služeb do horních pater nad vodotěsný železobetonový suterén garáží.

Vstup do objektu je z ulice Hořejšího nábřeží, přes vstupní lobby se dostáváme k hlavní vertikální komunikaci - spojovací hmotě všech podlaží objektu. Sem přichází lidé z garáží od svých automobilů, lidé pěšky z ulic Smíchova. Přes pokladny se dostávají do horních pater se šatnami a pak dále do hlavní haly bazénů a vodních atrakcí, do wellnes provozů umístěných v drobnějších hmotách při ulici Hořejší nábřeží, které rytmizují uliční průčelí a reagují na měřítko městsých domů.

Naopak bazénová hala se svým architektonickým výrazem otvírá čelem k Vltavě a protější nábřežní frontě honosných secesních domů. Bazénová hala pak svým měřítkem reaguje na otevřený široký prostor prostor kolem Vltavy.

Na střeše haly jsou umístěny sluneční lázně. Naproti tomu z haly je přes spodní podlaží přístup na přírodní Vltavskou plovárnu vytvořenou v meandru nábřeží.

Návrh zachovává volnou přístupnost a průchodnost nábřeží při vytvoření kvalitního zázemí pro vodní rekreaci a odpočinek, dostupné obyvatelům přímo v samotném centru města.