Projektová dokumentace

Zhotovujeme projektovou dokumentaci novostaveb a změn stávajících staveb vyžadovanou stavebním úřadem pro povolení stavby - stavební povolení nebo dokumentaci pro ohlášení stavby v případě jednodušších staveb.

Projektovou dokumentaci zpracováváme jako další stupeň dokumentace stavby navazující na dokumentaci pro umístění stavby - územní řízení, případně územní souhlas.

architekt s projektem

Některé projekty rekonstrukcí stávajících objektů nevyžadují provedení řízení o umístění stavby - územní řízení, zejména pokud se nemění vnější vzhled stavby ani změnou stavby nedochází ke změně vlivu stavby na okolí.

V tomto případě lze projektovou dokumentaci pro stavební povolení zhotovit přímo jako dokumentaci navazující na architektonický návrh stavby tj. architektonickou studii.

V případě potřeby zhotovení projektové dokumentace nás kontaktujte. Vytvoříme Vám cenovou nabídku namíru.