Programy pro tvorbu plánku bytu

Pro tvorbu plánku bytu lze použít dnes již poměrně širokou řadu programů. Od jednoduchých freewarových programů až po sofistikované profesionální kreslící programy.

Počítačové programy určené pro digitální zpracování kreseb a výkresů jsou označovány převzatou anglickou zkratkou CAD (computer aided design)

Výběr programu se bude lišit pokud chceme zpracovat plán ve 2D, tedy jako obyčejný plochý výkres, nebo zda chceme vytvořit digitální 3D model prostoru. 3D model má jistě řadu výhod, avšak jeho zpracování je o poznání složitější a časově náročnější (obsahuje minimálně o třetinu více informaci než 2D)

 

Ideální je mít k dispozici jak 2D plánek bytu tak i 3D prostorový model stavby pro tvorbu 3D návrhu. Této myšlenky se chytli někteří výrobci programů pro zpracování plánů a grafiky a v jejich programech lze z vytvořeného 3D modelu nechat počítač vykreslit 2D plánek příslovečným "jedním" kliknutím automaticky. Samozřejmě, že po jednom kliknutí, nedostanete plánek, který je zcela ideální, ale určitě práci urychlí a lze ho dále upravit do podoby běžného výkresu.

Některé programy jsou uzpůsobeny spíše pro návrh interiérů, jiné pro návhry staveb jako celku, nebo mají obecné zaměření použití.

Světovým lídrem na trhu s profesionálními počítačovými kreslícími programy jsou společnosti Autodesk, Dassault Systèmes , speciálně pro stavebnictví pak také Graphisoft, Nemetschek a další.

Tyto profesionální programy jsou velice komplexní a není snadné v nich bez předchozích zkušeností nebo praxe vytvořit nějaký plán.

Programy, které jsou poskytovány zdarma, mohou splnit náš záměr, nicméně dříve či později narazíme na jejich omezení. Díky své jednoduchosti mohou být snažší na orientaci a ovládání. Nicméně jejich použití je tak jako tak časově náročné a výsledek zdaleka nebude takových kvalit, jako při použití profesionálních programů.

Je dobré mít na paměti, že počítačový program je pouze nástroj. Sám o sobě nezaručuje dobrý výsledek.