Přístavba k domu

Přístavba k domu vyřeší při rekonstrukci domu potřebné  rozšíření užitné plochy a vylepší fungování nemovitosti jako celku. Naváže na stávající stavbu a vhodně jí doplní a rozšíří. Přístavba k domu na určeném pozemku musí svým návrhem splnit široké spektrum požadavků. Splnit technické požadavky na návaznost nově budovaných a stávajících konstrukcí. Přístavba k domu svým objemem a architektonickým ztvárněním také musí pasovat. Toto lze řešit zjednodušeně dvěma hlavními principy.

Přístavba rozšiřuje stávající stavbu jako by byla její součástí již od počátku. Využívá tvarosloví stávajícího domu a hmotovým řešením pokračuje v původní architektonické kompozici. Tato návaznost může probíhat i v pozměněných formách, ale je zachován princip rozvedení původního řešení domu. Dochází k faktickému i optickému zvětšení objemu domu.

Druhý způsob přístavby k domu funguje na principu architektonického návrhu oddělení původního domu a nově budované přístavby. Ta svým vzhledem a objemem nenavazuje na stávající dům. Je navržena na základě svých vlastních principů a nebere na první pohled v potaz stávající dům. Obvykle je vyžadováno funkční propojení nové přístavby a domu. Vzhledově však toto propojení nemusí být patrné. Tento přístup je vhodný zejména, je-li stávající dům na pozemku jasně vymezen a rozšíření přístavbou by popíralo původní návrh domu. Typickým příkladem jsou domy s centrální kompozicí, na čtvercovém půdorysu, využívající v návrhu symetrie.

Přístavbou k domu v tomto případě nezasáhneme do původního řešení, kterému svým jiným pojetím naopak dodáme na důrazu. Důležité je optické působení domu s přístavbou, která při odlišném pojetí opticky objem domu nezvětšuje, ale je vnímána jako další stavba. Tím se lze elegantně vypořádat s přístavbami k domům na malých pozemcích. Přístavba nemusí být na pozemku výrazná a přesto poskytuje důležité zvětšení užitné plochy domu.

Navrhujeme přístavby k domům a rekonstrukce, máte zájem o naše služby? Máte dotaz,  kontaktujte nás.