Previous Next

NÁVRHY FASÁD

Navrhuje komplexní řešení fasád a extriérů domů. Navrhujeme omítkové fasády, fasády z obkladů dřevem, kamenem, pohledovým zdivem nebo formátovými deskami a dalších materiálů a jejich kombinací. Návrhy fadád jsou vytvářeny kreativně na míru Vašim požadavkům, zohledňují okolí  stavby a pomáhají eliminovat možné proporční nevyváženosti ve vzhledu domů, napojení přístaveb nebo změn stavby.

Návrhy fasád - dle provedení

Návrhy fasád - dle staveb

 

Při návrzích fasády vycházíme z architektonického uspořádání domu, jeho hmotového uspořádání, tvaru stavebních prvků a členění.

Někdy je třeba grafickým návrhem napravit neproporční uspořádání stavby, případně přizpůsobit návrhem fasádu domu požadavkům na charakter vzhledu, který může být moderní i klasický.

U památkově chráněných objektů, nebo objektů v památkových zónách k návrhům fasády přistupujeme také v historických souvislostech architektury a stavitelství. Každá doba měla svá specifika v tvarosloví, materiálech i v návrzích barevnosti a to je třeba zejména při požadavcích památkové ochrany respektovat a dokázat najít ideální řešení. Více v ukázkách návrhů fasád.

U moderně pojatých rekonstrukcí a u moderních novostaveb je důraz na proporčnost a charakteristické členění stavby a fasády, které je doplněno vhodnými odstíny klíčových prvků.