Návrh rodinného domu

Návrh rodinného domu patří mezi nejčastější návrhy architekta, zároveň vyžaduje maximální koncentraci a porozumění klientovi - stavebníkovi. Jiným používaný výrazem k návrhu rodinného domu je architektonická studie domu.

Fáze návrhu domu je nejdůležitější zhlediska komunikace klienta a architekta, kteří při návrhu rodinného domu musí naleznout shodu a porozumění, tak aby následné fáze, zejména projekt rodinného domu a jeho realizace probíhala bez dodatečných změn a komplikací.

Součásti návrhu rodinného domu

Ve své podstatě se jedná o navržení základního konceptu rodinného domu, jeho objemového uspořádní, orientaci ke světovým stranám a další náležitosti architektonické studie, která již poměrně přesně předurčuje budoucí vzhled a provedení domu. Obsahuje všechny půdorysy rodinného domu, pohledy na dům - návrh fasády, umístění domu na pozemku a vyznačení terénních úprav nutných k osazení domu na pozemku.

Kvalita návrhu

Návrh musí splňovat jednoznačně požadavky klientů, zpravidla všech členů rodiny. Architekt jim v této fázi pomáhá své požadavky formulovat a naleznout společnou shodu. Poskytuje jim potřebné odborné informace důležité pro jejich rozhodnování. Výsledky vzájemné spolupráce zaznamenává a přenáší do samotného návrhu. Jedině tak může vzniknout kvalitní návrh rodinného domu.

Typový návrh rodinného domu

Rodinný dům ze své podstaty vyžaduje individuální řešení. Pozemek i stavebník jsou pokaždé jiné. Typové návrhy rodiných domů se snaží o jakési kompromisní řešení určené nejširšímu publiku. Tedy v sobě v ideálním případě zahrnují obecně uznávaná a platná řešení. Samozřejmě, že ideálnost typového řešení je následně a nebo již v návrhu deformována realizační firmou, kterou může být užíván typový projekt jako jeden z marketingových nástrojů, který se následně musí zaplatit z realizace. Tlak na nízkou pořizovací cenu domů a projektů je vysoký.

Dobrý architekt Vám dokáže jako nezávislý odborník vysvětlit, za co platíte, proč a jakou to může mít pro Vás hodnotu. Nalézá netradiční řešení, je na Vaší straně při realizaci stavby.