Návrh rekonstrukce rodinného domu

Navrhujeme architektonické návrhy rekonstrukcí rodinných domů a jejich stavebních úprav. V průběhu své životnosti se stane řada rodinných domů stavebně, funkčně či morálně zastaralých.

Návrhem  rekonstrukce zajistíme technické zhodnocení rodinného domu, modernizaci a stavební úpravy odpovídající současným požadavkům a trendům.

Dispoziční uspořádání

Nefunkční dispozice a nevhodné stavební úpravy komplikují každodenní užívání nerekonstruovaných domů. Při návrhu rekonstrukce rodinnému domu navrhneme novou dispozici vyhovující současným požadavkům na funkčnost a pohodlí. Důraz klademe na architektonické řešení prostoru interiéru domu i ve vztahu k exteriéru.

Stávající konstrukce

Před návrhem rekonstrukce zhodnotíme stav stávajících stavebních konstrukcí. Jejich stavebně technický stav a možnosti přizpůsobení či změn. Zaměříme se na možné stavební poruchy, které budou společně s rekonstrukcí objetku odstraněny.

Začlenění domu do okolí a využití pozemku

Zhodnotíme a navrhneme možné rozšíření domu, přístavby, nástavby ve vztahu k urbanistickým souvislostem domu a jeho okolí. Sjednotíme architektonické řešení rekonstrukce. Stanovíme optimální postup rekonstrukce rodinného domu odpovídající stavebně technickému stavu konstrukcí, použitým materiálům a technologickým postupům.