Stavebník

Stavebník je nositelem myšlenky realizace stavby. Jsme stavebníkům spolehlivými partnery v průběhu celého procesu výstavby.

Od počátku přípravy stavby poskytujeme odborně zpracované podklady pro důležitá jednání a rohodnutí.

Stanovíme správnou velikosti, umístění stavby, tvar budovy, dispoziční a funkční řešení, které májí zásadní vliv na financování, povolování a fungování stavby.

Architektonická studie dává již úvodní fázi projektu stavby konkrétní odpovědi na tyto klíčové otázky. Ať se jedná o ověření návratnosti investice, optimalizaci provozu a fungování stavby nebo o harmonický vztah budovy a budoucích uživatelů.

V průběhu projektu stavby navrhujeme vhodná řešení splňující vysoké nároky na kvalitu, vzhled a užitné hodnoty.

V procesu výstavby dbáme na řádné a odborné provádění stavby a hájíme zájmy stavebníka.