Jak pořídit plánek bytu

Důvodů pro pořízení plánu bytu je mnoho, ať již se chystáte při zařizování či rekonstrukci využít architekta nebo ne, je plánek bytu neocenitelným pomocníkem. Lze ho opatřit z různých zdrojů. Většinou se nám však nepoštěstí, aby v sobě získaný plán zahrnoval všechny potřebné informace.

Plán může být přílohou kupní smlouvy. Nebo je předáván kupujícímu od starého majitele.  Další možností jak získat plán bytu je navštívit archiv místního stavebního úřadu. Ten uchovává všechnu platnou projektovou dokumentaci vztahující se ke stavbě.

Ten kdo archiv stavebního úřadu zatím ještě nenavštívil bude možná udiven, jaké množství dokumentů a plánů se k jeho domu vztahuje. Rozhodně není pro laika snadné se v projektové dokumentaci orientovat a číst stavební výkresy.

 

Stavba či její pozdější úpravy mohli být provedeny s určitými odchylkami od projektové dokumentace a tedy plány nemusí často odpovídat skutečnému stavu. Například proto, že stavebník nedodržel svou povinost a po dokončení stavby nenechal zhotovit dle § 125 stavebního zákona dokumentaci skutečného provedení stavby.

Pokud budeme mít štěstí a podaří se nám najít nejnovější plány domu, přesto nemusíme mít s pořízením plánku bytu vyhráno. Velmi pravděpodobně plány, které máme k dispozici nemohou zcela odpovídajícím způsobem nahradit plánek bytu.

Mohou nám však být vodítkem při jeho zpracování. V dnešní době se téměř bez vyjímky všechny plány zpracovávají v digitální podobě za pomocí počítačových programů určených pro tvorbu grafiky, plánů a dokumentace.

Zpravidla tedy nejrychlejší cestou je zhotovení zaměření rozměrů prostoru a jejich zanesení za pomocí kreslících programů do počítače. Tímto postupem lze vytvořit soubor kreseb, které splní očekávané cíle.

Plány se kreslí ve "vrstvách". Pokud jste se s tímto výrazem doposud nesetkali, nebo nevíte co přesně znamená, lze si tento způsob představit jako digitální analogii papírovým výkresům.

Nejprve nakreslíte pevné prvky prostoru - nosné stěny a sloupy. A již máte první výkres, z který Vám říká, které stěny se vyplatí raději při rekonstrukci nebourat.

Dále zanesete příčky - ty se bourat dají a zárověň již máte definovaný obrys místností a mužete nechat vypočítat plochy podlah (dají se již odvodit orientační náklady na výměnu podlah a další informace)

Je dobré postupně zakreslit všechny informace o prostoru vašeho bytu. Ty pak můžete opakovaně s výhodou využít při různých situacích (například pro jednání se řemeslníky, při prodávání nebo pronajímání nemovitosti, při sjednávání úklidu a další) a již nemusíte pokaždé hledat metr, tužku a papír....navíc z digitálního plánu mužete tisknout právě ty "vrstvy" které pro daný učel potřebujete.

Navíc na základě takto zpracovaného plánku bytu či rodinného domu, lze vytvořit digitální 3D model, který oproti klasickému plánku má krom délky a šířky ještě údaj o výšce místností. Jeho výhody při zařizovaní bytu jsou pak téměř neocenitelné.

Do vašeho virtuálního bytu můžete vyzkoušet třeba deset typů sedaček aniž by jste se s nimi stěhovali a zaplatili za ně třeba jen korunu. Díky přesným 3D návrhům bude Vaše nová kuchyně vypadat ve Vašem bytě do detailu podle Vašich představ. Z 3D modelu lze vytvořit vizualizace - fotografie 3D prostoru, pomocí kterých již snadno vyberete, která varianta se do Vašeho bytu hodí nejlépe. Ať již vybíráte sedačku nebo jen televizní stolek.

Pokud nechcete trávit s výrobou plánku dlouhé hodiny, spíše dny, lze si nechat zpracovat digitální plánek bytu od profesionálů. Dnes se jedná o poměrně běžnou věc, která časem jistě získá díky svým výhodám na oblibě. Cena se dle velikosti a členitosti prostoru pohybuje v relaci pár tisíc korun.