Interiér chalupy

Řešení interiéru chalupy by mělo jít ruku v ruce s rekonstrukcí chalupy. V zásadě se nabízejí dva možné způsoby návrhu interiéru. Návrh dobového interiéru a návrh současného interiéru.

Dobový interiér chalupy

Vzhledem k náročnosti je vhodné o něm uvažovat při rekonstrukcích památkové chráněných chalup, nebo pokud je zachován dobový vnější výraz domu

Interiér je podstatnou součástí takovéto stavby. Vzhledem k prostému způsobu života našich předků, jsou prvky typické pro dobový interiér chalupy převážně zároveň prvky stavební. Jedná se o ztvárnění podlah, stropů, oken, dveří a dalších, bez nichž nelze docílit autentického prostředí.

Dle stáří objektu jsou pak voleny vhodné součásti interiéru. Samozřejmě ne každý chce žít jako naši předci, bez vymožeností dnešní doby.

Jen okrajově lze zmínit, že ještě na počátku 20. století v řadě chalup nebyla zavedena voda ani kanalizace a elektrifikace byla realativní novinkou.

Při návrhu interiéru je hlavní úlohou nalézt vyvážené řešení, zohledňující všechny současné požadavky zároveň estetické aspekty a historické souvislosti.

Současný interiér

Návrh současného interiéru chalupy není zatížen historickými souvislostmi. Bez problémů lze použít snadno dostupných současných výrobků a materiálů.

Přesto, pokud je navržen současný interiér chalupy správně, dokáže stejně dobře navodit venkovskou atmosféru, jako dobové řešení. Navíc návrh umožňuje větší tvůrčí svobodu, která ve finále může vést k naprosto originálnímu řešení, hodnotově přesahujícímu striktně historický přístup.

Lze se vyhnout mnohdy finančně náročnému nákupu starožitného nábytku, svítidel a jiných. Je třeba si tedy hned v úvodu stanovit, co od své chalupy očekáváme.

Interiér chalupy a naše očekávání

 Dobový interiér je ve své podstatě únikem z tohoto světa do romantického prostředí našich předků. Netoužíme pro koupání ohřívat vodu do necek na plotně ani chodit na suchou toaletu přes zablácený dvorek v mrazu a potmě. Nemít lednici ani tekoucí vodu. Jen studenou vodu ze studny.

Krom skanzenů není třeba příliš klást důraz na historickou pravdivost, jako spíše na romantičnost. To je povětšinou hlavní očekávání od interiéru chalupy.

Samotná míra romantičnosti je rozdílem mezi dobovým a současným návrhem interiéru.

Vodítko, kterou cestou se při řešení interiéru chalupy vydat, je tedy ukryto v nás samých a v tom po čem toužíme.