Co znamená 3D návrh

3D návrh je zpracováván většinou v digitální formě na počítačích za pomocí grafických programů. Tyto programy umožňují tvůrci vytvořit virtuální návrh objetku, který pomůže otestovat a ověřit jeho parametry ještě před tím než je samotný 3D návrh převeden do skutečného objektu, tedy před jeho výrobou. Jeho tvorba se uplatní u složitých a nákladných objektů.

 Typická jsou průmyslová odvětví, která využívají 3D návrhu při vývoji produktů a poskytování služeb.

Zejména ve stavebnictví a v oboru architektury je 3D návrh využíván pro tvorbu virtuálního modelu budovy, na kterém lze budoucí velkou finanční investici důkladně prověřit. Ověřují se vazby na okolí stavby, působení s městským prostorem, lze ho užít pro ověření a návrh nosných konstrukcí budovy, dále pro všechna technická zařízení, která jsou součástí stavby. V neposlední řadě 3D návrh umožňuje dokonale ověřit navrhovaný vzhled stavby či interiérů. Ověřit návrh barevnosti, tvary a rozměry.

Je také silným nástrojem pro tvorbu grafických návrhů reklamních a marketingových materiálů a zmenšených maket objektu.

3D návrh je vhodným nástrojem architektů, interiérových architektů a designérů. Těm slouží převážně jako komunikační nástroj s jejich klienty. Na 3D návrhu lze snadno ověřit porozumění si architekta a stavebníka - klienta.

Práce na 3D návrhu vyžaduje řadu zkušeností a schopností. Zejména dobře vyvinutou prostorovou představivost a znalost ovládání programů pro tvorbu 3D modelu.

Virtuální model vytvořený na základě 3D návrhu je základním předpokladem pro tvorbu realistických vizualizací, na kterých si může i naprostý laik dokonale ověřit, jak bude návrh stavby, návrh pokoje, návrh nábytku či jiného produktu vypadat ve skutečnosti. 

Nabízíme tovrbu 3D modelů a 3D návrhů.