Architektonická studie

Architektonická studie je komplexní architektonický návrh, který je standartně architektem vyhotovován ve variantách, mezi kterými klient vybírá tu nejvhodnější. Architektonická studie určuje základní tvarové, dispoziční, konstrukční a materiálové provedení. Jejím posláním je ujasnění si záměru a stavebního programu mezi architektem a investorem - stavebníkem a dále také předběžné ověření finančních nákladů stavby, vliv na okolní stavby a vztah k okolní stavbám. Na základě architektonické studie se tedy ověřují možnosti stavebního pozemku splnit záměr investora ve vztahu k vnějším okolnostem.

Architektonická studie novostavby

 by měla obsahovat osazení stavby na pozemek - situaci stavby, půdorysy všech podlaží, z nichž je patrné zejména uspořádání prostoru, dispoziční řešení, principy konstrukčního řešení, pohledy na stavbu, typický řez stavbou se základními kótami. Návrh použitých materiálů, zpravidla doplněný  vizualizací objektu, případně schématickým úspořádáním interiéru.

Architektonická studie se dále konkretizuje a vypracovává z podoby architektonického návrhu do formy projektové dokumentace pro uzemní rozhodnutí a stavební povolení, která je potřeba pro povolení realizace stavby.

Architektonická studie rekonstrukce

se zpracovává pro změny stávajícíh staveb, jako je přístavba, střešní nástavba, nebo půdní vestavba. Případně se jedná o celkovou nebo i jen dílčí renovaci stávající stavby, která zpravidla vede k jejímu zhodnocení a úzpůsobení využití. Může se jednat o stavby pro bydlení, jako jsou rodinné a bytové domy, stavby pro ubytování - rekonstrukce hotelů, penzionů, komerčních staveb zahrnujících obchody, služby, výrobní a administrativní objekty. Dále je možné ji zpracovat pro rekonstrukce domů, interierů, nebo rekonstrukci podkroví.

Architektonická studie interiéru

zahrnuje návrh zařízení a vybavení intriéru nábytkem a dalšími prvky jako jsou podhledy, dělící příčky. Stanovuje materiálové provedení povrchů podlah, stropů a stěn, včetně návrhů obkladů. Architektonická studie dále určuje barevnost jednotlivých prvků tak aby byly vzájemně sladěny a bylo docíleno požadovaného působení.

Ukázky architektonických studií.