3D NÁVRHY FASÁD

Zhotovujeme 3D návrhy fasád domů, provozoven, firem a dalšch objetků. 3D návrh fasády je vhodný zejména pokud není možné zhotovit vhodné fotografie, nebo pokud není stavba dokončena nebo prochází přestavbou. 3D návrh se sestává ze zhotovení 3D modelu současného nebo budoucího stavu stavby. Na tento 3D model je následně navrhována fasáda.

Výhody s 3D návrhem fasády

Podstatnou výhodou návrhu fasády ve 3D je možná variabilita zobrazení návrhu.

  • Lze připravit pohledy v reálné situaci nepřístupné - například pokud je dům stínen stromy, sousední stavbou, terénním úpravami nebo nelze zhotovit vhodnou fotografii pro grafický návrh fasády.
  • Lze připravit pohledy "nereálné" ale velmi užitečné - jedná se zejména o nezkreslené přímé pohledy na návržené fasády, které se dají použít pro přesné rozměření návrhu fasády na objektu.
  • 3D návrh fasády - model domu, lze dále využít při možných navazujících úpravách nebo změnách. Například při návrhu zahrady, oplocení a terénních úprav, pergol, přístaveb, rekonstrukci podkroví nebo při návrhu interiéru stavby.
  • 3D návrh fasády lze použít pro následnou prezentaci návrhu fasády ve fotografiích

Komplexnost 3D návrhu fasád

3D návrhem je řešen Váš objekt jako celek, tedy poskytuje dokonalou kontrolu jak nad vzhledem tak i nad možnostmi realizace. Jelikož se jedná o navrhování v reálných jednotkách, v každý okamžik lze stanovit jakékoliv rozměry a výměry ploch, nebo objemy.